تلفن تماس:

  03132348969

  09134127336

  ایمیل:

  info@charakshop.com

  آدرس:

  بخش مرکزی،، شهر اصفهان، جهاد، کوچه مسعود [14]، کوچه فرصت الدوله، پلاک 6، طبقه همکف